Dags för Byamästerskapen i tennis

Projektet ”Mer tennis på Österlen” uppmärksammat i Österlenmagasinet (artikel från ÖM):